Tư Vấn Pháp Lý

7 điều cần quan tâm khi mua, bán nhà đất để tránh rủi ro

18/04/2021 23:00
Đất đai, nhà cửa là tài một trong những tài sản có giá trị nhất. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiện nay còn nhiều rủi ro. Do đó, khi mua bán các bên cần quan tâm những điều sau: